Міжнародне співробітництво

Враховуючи інтеграцію вітчизняної системи освіти до світового освітнього простору, співробітники кафедри розширюють коло міжнародних контактів, зокрема під час міжнародних конференцій. Так, Л. Г. Кайдалова була учасником щорічної конференції Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) «Гарантія якості фармацевтичної освіти» (8-10 червня 2006 р.), яка проходила в Тартуському університеті (м. Тарту, Естонія).

1

17-20 квітня 2007 р. Л. Г. Кайдалова також була в складі делегації НФаУ (В. П. Черних, О. Ф. Пімінов) до Єгипту. Під час зустрічі з іноземними колегами та консулом Туреччини С. Е. Прошко відбулося обговорення питань щодо визнання дипломів ВНЗ України в Туреччині, створення сприятливих умов для розвитку фармацевтичної освіти та науки, можливості навчання громадян Туреччини в НФаУ.

2

На сьогодні проф. Л. Г. Кайдалова є членом Міжнародної асоціації гуманітаріїв (МАГ), яка була заснована в 2007 р. за сприяння Корпорації Карнегі (Нью-Йорк) та Американської ради наукових товариств як громадська наукова організація, що вирішує завдання збереження та розвитку соціального й наукового середовища, сприяє підвищенню соціального престижу та статусу гуманітарного знання, заохочує інноваційні дослідження та ін.

IMG-01277780215fe2c11ef6f4855fb914ea-V
Колектив кафедри приймає участь у сумісних заходах вітчизняних і зарубіжних освітніх й культурних центрів.

4

З 2015 року завідувач кафедри, професор Л. Г. Кайдалова є членом Європейської асоціації педагогів та психологів “Science”.

У центрі уваги організації стоять теоретичні та практичні питання педагогіки і психології, детальне вивчення проблематики з точки зору науки, пошук рішень і втілення їх у життя.

Головними завданнями асоціації є: регулярне проведення членами організації досліджень у галузі психології та педагогіки; встановлення зв’язків та налагодження співпраці з навчальними закладами, аналітичними центрами і науково-дослідними інститутами; організація та проведення конференцій, відкритих семінарів, круглих столів; обмін досвідом, роботами, результатами досліджень; створення відкритого дискусійного майданчика та багато іншого.

1Окрім цього, професор Кайдалова Л. Г. входить до складу редакційної колегії Міжнародного наукового журналу “THE UNITY OF SCIENCE” (Відень, Австрія).

1449886516_2015-11

5–7 червня 2015 р. доц. кафедри педагогіки та психології ІПКСФ НФаУ Н. В. Альохіна взяла участь у ІІІ сезоні Міжнародної інтегрованої програми підготовки тренерів TOT-EUROPEAN-2015 (м. Київ),за підтримки Східно-європейського інституту психології, Міжнародної експертної агенції «Консалтинг і Тренінг» у консорціумі з Західноукраїнським ресурсним центром (м. Львів, Україна), Ягелонським університетом (м. Краків, Польща), Global University (м. Флоренція, Італія – США) за участі провідних тренерів, коучерів і фахівців з медіації та фасилітації з України, Польщі, Італії, Франції, США з метою впровадження сучасних психологічних і педагогічних інновацій у підготовку майбутніх фахівців та підвищення кваліфікації викладачів.

Training

 

28 грудня 2015 року  професор Кайдалова Лідія Григорівна взяла участь в роботі міжнародного науково-практичного форуму педагогів, психологів та медиків “GENEVA THEORETICAL AND PRACTICAL FORUM OF FREE TOPICS” ( Женева Швейцарія) з доповіддю на тему: «Готовность преподавателей к внедрению инновационных образовательных технологий в подготовку будущих специалистов».

сертифікат Женева

24 квітня 2018 року професор Кайдалова Лідія Григорівна взяла участь у заходах з нагоди Дня України в Польщі в Краківській академії ім. Анджея Фрича Моджевського

Print Friendly, PDF & Email