Навчально-методична література

Посібники кафедри 1_edited

Підготовлено:

  • 19 навчально-методичних посібників;
  • 29 методичних рекомендацій.

2004

Кайдалова Л. Г. Методика проведення занять у вищому навчальному закладі : метод. рекоменд. [для викладачів] / Л. Г. Кайдалова, Л. О. Тележкіна, С. М. Полуян. – Х. : Вид-во НФаУ, 2004. – 60 с.

Черних В. П. Кредитно-модульна система організації навчання у контексті Болонського процесу в НФаУ : навч.-метод. посіб. / В. П. Черних, В. М. Толочко, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2004. – 68 с.

Черных В. П. Фармацевтическое образование в мире : учеб.-метод. пособ. / В. П. Черних, В. М. Толочко, А. В. Зайченко, Л. Г. Кайдалова, Л. Г. Буданова. – Х. : Изд-во НФаУ, 2004. – 92 с.

Черних В. П. Фармацевтична освіта в Україні. Дистанційне навчання : навч.-метод. посіб. / В. П. Черних, В. М. Толочко, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид-во НфаУ : Золоті сторінки, 2004. – 72 с.

2005

Черних В. П. Освітні інновації в Національному фармацевтичному університеті : навч.-метод. посіб. / В. П. Черних, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2005. – 248 с.

2006

Кайдалова Л. Г. Магістерська робота : методика підготовки і порядок захисту / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, О. О. Тєлєжкіна. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 32 с.

Кайдалова Л. Г. Педагогічна діагностика у вищому навчальному закладі : навч. посіб. / Л. Г. Кайдалова, Л. Г. Тєлєжкина. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2006. – 104 с.

Коваленко С. М. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт за спеціальністю «Якість, стандартизація та сертифікація» / С. М. Коваленко, А. Н. Мурашко, І. Г. Левашова, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2006. – 44 с.

Толочко В. М. Збірка тестів для самопідготовки фахівців фармації до атестації / В. М. Толочко, О. Ф. Пімінов, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Тимченко, 2006. – 526 с.

Черних В. П. Пам’ятка студента, що навчається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В. П. Черних, І. С. Гриценко, Л. Г. Кайдалова та ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 16 с.

Черних В. П. Положення про підготовку та захист магістерської роботи / В. П. Черних, Л. Г. Кайдалова – Х. : Вид-во НФаУ, 2006. – 12 с.

2007

Черних В. П. Моніторинг якості навчання в Національному фармацевтичному університеті / В. П. Черних, І. С. Гриценко, Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2007. – 16 с.

Черних В. П. Тестові завдання. Засоби діагностики якості вищої освіти / В. П. Черних, О. В. Посилкіна, Л. Г. Кайдалова. – Х. : Вид-во НФаУ, 2007. – 528 с.

2009

Кайдалова Л. Г. Качество образования : метод. рекоменд. / Л. Г. Кайдалова, Л. Г. Буданова, Т. И. Козлова. – Х. : Изд-во НФаУ, 2009. – 48 с.

Кайдалова Л. Г. Педагогічна майстерність викладача : навч. посіб. / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Т. Ю. Вахрушева. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2009. – 140 с.

Ткачов С. І. Методологія і логіка наукових досліджень : метод. рекоменд. / С. І. Ткачов. – Х. : В-во НФаУ, 2009. – 44 с.

2011

Кайдалова Л. Г. Психологія спілкування : навч. посіб. / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Пляка. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2011. – 134 с.

Кайдалова Л. Г. Стажування : метод. рекоменд. [для магістрантів спец. 8.000005 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Н. В. Шварп. – Х. : Вид-во НФаУ, 2011. – 18 с.

Tkachov S. Synopsis of lectures and practical tasks to psychology lessons : learning book. – Kharkiv : Publisher of NUPh, 2011. – 28 p.

2012

Кайдалова Л. Г. Педагогіка вищої школи : метод. рекоменд. [для магістрантів спец. 8.000005 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна. – Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 24 с.

Кайдалова Л. Г. Педагогіка вищої школи : тестові завдання [для магістрантів спец. 8.000005 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна. – Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 32 с.

Кайдалова Л. Г. Педагогічна майстерність викладача вищої школи : метод. рекоменд. [для магістрантів спец. «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Шварп., Н. Б. Щокіна. – Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 32 с.

Кайдалова Л. Г. Педагогічна та професійна психологія : метод. рекоменд. [для магістрантів спец. «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Пляка. – Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 39 с.

Кайдалова Л. Г. Психологія : метод. рекоменд. [для студ. заоч. форми навч. за спец. «Фармація»] / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна. – Х. : Вид-во НФаУ, 2012. – 36 с.

2013

Кайдалова Л. Г. Дидактичні системи у вищій освіті : метод. рекоменд. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна, Н. В. Шварп. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 36 с.

Кайдалова Л. Г. Моделювання діяльності фахівця : метод. рекоменд. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, І. С. Сабатовська. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 40 с.

Кайдалова Л. Г. Педагогічна практика : метод. рекоменд. [для студентів спец. 8.12010007 «Лабораторна діагностика»] / Л. Г. Кайдалова, Т. В. Лутаєва, Н. Б. Щокіна. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 25 с.

Кайдалова Л. Г. Професійне спілкування фахівців фармації : посіб. [для провізорів-інтернів зі спец. «Загальна фармація», «Клінічна фармація»] / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна, Н. В. Шварп, Л. В. Пляка. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 82 с.

Кайдалова Л. Г. Системний підхід у вищій освіті : метод. рекоменд. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, І. С. Сабатовська. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 39 с.

Кайдалова Л. Г. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : метод. рекоменд. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, Т. В. Лутаєва, Н. В. Шварп. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 60 с.

Черних В. П. Педагогічна практика аспірантів : метод. рекоменд. [для аспірантів] / В. П. Черних, І. С. Гриценко, Л. Г. Кайдалова та ін. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 24 с.

Кайдалова Л. Г. Психологія : навч.-метод. посіб. [для студентів спеціальності «Фармація» ] / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна, Л. В. Пляка. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 206 с.

Кайдалова Л. Г. Фізична культура та психофізіологічний тренінг : метод. рекоменд. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Пляка. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 41 с.

Кайдалова Л. Г. Підготовка і захист магістерської кваліфікаційної роботи : навч.-метод. посіб. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, А. І. Комишан, Н. Б. Щокіна. – Х. : В-во НФаУ, 2013. – 168 с.

Лутаєва Т. В. Педагогічна культура : навч. посіб. / Т. В. Лутаєва, Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2013. – 156 с.

2014

Сабатовська І. С. Моделювання діяльності фахівця : навч. посіб. / І. С. Сабатовська, Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2014. – 180 с.

Кайдалова Л. Г. Лекція : класифікація та структура : метод.рекоменд. [для викладачів, студентів, магістрантів та аспірантів] / Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2014. – 40 с.

Кайдалова Л. Г. Психологічні особливості особистості студента : метод. рекоменд. [для викладачів вищих навчальних закладів] / Л. Г. Кайдалова, Н. В. Альохіна, Н. В. Шварп. – Х. : НФаУ, 2014. – 49 с.

Кайдалова Л. Г. Адаптация иностранных студентов к обучению в вузах : метод. рекоменд. [для преподавателей и студентов подготовительных факультетов] / Л. Г. Кайдалова, Ж. В. Черкашина. – Х. : НФаУ, 2014. – 48 с.

Кайдалова Л. Г. Світовий досвід і тенденції розвитку університетської освіти : метод. рекоменд. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, Т. В. Лутаєва, Л. В. Штефан. – Х. : НФаУ, 2014. – 56 с.

Кайдалова Л. Г. Планування та організація навчально-виховного процесу : навч.-метод. посіб. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна. – Х. : НФаУ, 2014. – 108 с.

Лутаєва Т. В. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні : навч.-метод. посіб. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Т. В. Лутаєва. – Х. : НФаУ, 2014. – 104 с.Лутаєва Т. В. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : метод. рекоменд. [для магістрантів зі спец. 8.12010007 «Лабораторна діагностика»] / Т. В. Лутаєва. – Х. : НФаУ, 2014. – 68 с.

Сабатовська І.С. Соціологічні дослідження в освіті : метод. рекоменд. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / І.С.Сабатовська. – Х. : НФаУ, 2014. – 56 с.

2015

Лутаєва Т. В. Світовий досвід і тенденції розвитку університетської освіти : навч. посіб. [для магістрантів зі спец. 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»] / Т. В. Лутаєва, Л. Г. Кайдалова. – Х. : НФаУ, 2015. – 168 с.

2018

Кайдалова Л.Г. Психологія спілкування : навчальний посібник / Л. Г. Кайдалова, Л. В. Пляка, Н. В. Альохіна, В. С. Шаповалова. – Х. : НФау, 2018. – 140 с.

Пляка Л. В. Фізична культура та психофізіологічний тренінг : навч. посіб. / Л. В. Пляка, Л. Г. Кайдалова, В.С. Шаповалова. – Х.: НФаУ, 2018. – 108 с.

2019

Педагогіка та психологія вищої школи : навчальний посібник / Л. Г. Кайдалова, І. С. Сабатовська-Фролкіна, Н. В. Альохіна, Н. В. Шварп. – Х. : НФаУ, 2019. – 234с.

Print Friendly, PDF & Email