Лутаєва Тетяна Василівна

У 1988 році закінчила Харківський державний університет ім. О. М. Горького і одержала кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства» (спеціальність – «історія»). У 1998 р. році захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Загальна педагогіка. Історія педагогіки».

Основні етапи педагогічної діяльності у закладах вищої освіти: працювала на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедрою. З вересня 2012 р. по березень 2017 р. працювала доцентом кафедри педагогіки і психології ІПКСФ НФаУ. З березня 2017 р. по вересень 2020 р. працювала на кафедрі педагогіки ХНУ імені В. Н. Каразіна. З вересня 2020 р. по теперішній час – завідувач кафедри педагогіки та психології ІПКСФ НФаУ.

Науковий напрям – “Теорія та практика організації вищої медичної та фармацевтичної освіти”.

Виконує дисертаційне дослідження згідно з планом науково-дослідної роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Загальна кількість наукових і навчально-методичних праць – 145. Серед них публікації у журналах, що індексуються базами Web of Science, Index Copernicus, Polska Bibliografia Naukova.

Т.В. Лутаєва є автором монографії «Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект» (2019 р.) і співавтором посібників «Педагогічна культура» (2013 р.), «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні освіти» (2014 р.), «Світовий досвід і тенденції розвитку університетської освіти» (2015 р.); монографій «Кафедра педагогіки та психології: сторінки історії та здобутки 2004–2014 р.р.» (Харків, 2014 р.), «Transformations in Contemporary Society: Social Aspects» (Опол, 2017), «Компетентнісний підхід у вищій школі: теорія, методологія, практика» (Харків, 2020 р.)  тощо.

Громадська робота:

  • член редколегії збірника наукових праць «Наукові записки кафедри педагогіки» (категорія Б) у галузі знань 01 «Освіта/ Педагогіка», що видається зусиллями Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна та Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Нагороди:

  • Почесна грамота Національного фармацевтичного університету (2016 р.)
  • Диплом навчального центру методичної роботи Управління якості освіти ХНУ імені В. Н. Каразіна за наукову монографію «Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект» (2019 р.), що була презентована на ХХ виставці-конкурсі навчальної та наукової літератури.
Print Friendly, PDF & Email