Навчальні дисципліни

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

освітня програма “Педагогіка вищої школи”

1. Навчальні дисципліни:

 • Дидактичні системи  та педагогічні технології у вищій освіті
 • Методика викладання у вищій школі
 • Моделювання діяльності  та професійної підготовки фахівця
 • Педагогічна та професійна психологія
 • Педагогічний контроль у системі освіти
 • Планування та організація навчально-виховного процесу
 • Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні

2. Дисципліни за вибором:

 • Педагогічна майстерність викладача вищої школи
 • Методологія наукових досліджень в освіті
 • Історія освіти і виховання
 • Світовий досвід та тенденції розвитку університетської освіти
 • Професійна етика вищої школи
 • Педагогічний практикум
 • Психологія спілкування
 • Психологія управління
 • Риторика
 • Розробка та оцінювання освітніх проектів
 • Системний підхід у вищій освіті
 • Соціологічні дослідження в освіті
 • Соціальна психологія та психологія творчості
 • Фізична культура та психофізіологічний тренінг

Для студентів інших спеціальностей

1.  Навчальні дисципліни:

 • Методологія та логіка наукових досліджень
 • Основи професійної психології
 • Основи психології та міжособове спілкування
 • Педагогіка та методика викладання у вищій школі
 • Педагогіка та психологія вищої школи
 • Психологія спілкування
 • Психологія

2. Дисципліни за вибором:

 • Педагогіка
 • Педагогіка вищої школи
 • Психологія
 • Тренінг спілкування

Практична підготовка

 • Стажування (для спеціальності «Педагогіка вищої школи»)
 • Навчальна практика «Університетська освіта»
 • Педагогічна практика (для магістрантів спеціальності «Лабораторна діагностика»)
 • Педагогічна практика (для аспірантів)
Print Friendly, PDF & Email