Вступнику

Національний фармацевтичний університет

Кафедра педагогіки і психології

запрошує на навчання до магістратури                           

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

освітньої програми «Педагогіка вищої школи»

На освітню програму можуть вступити:

  • здобувачі освіти, які мають диплом бакалавра, спеціаліста, магістра;
  • науково-педагогічні, педагогічні працівники та співробітники ЗВО

Освітня кваліфікація:

магістр з освітніх, педагогічних наук

Особливості освітньої програми:

  • опанування теорією та практикою вищої освіти, сучасними педагогічними технологіями;
  • формування особистості сучасного викладача ЗВО, його професійної компетентності;
  • розвиток професійно важливих та особистісних якостей викладача

Переваги:

  • вступ до магістратури без ЗНО (зарахування на навчання здійснюється за результатами вступного тестування з педагогіки, психології та іноземної мови)
  • термін навчання 1,5 роки

Сферою працевлаштування магістра освітніх, педагогічних наук є:

  • заклади вищої освіти різних форм власності;
  • освітні установи

УМОВИ ВСТУПУ!

Print Friendly, PDF & Email