ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

Одним із основних напрямів діяльності кафедри безумовно є профорієнтаційна робота, а саме заходи, які б стимулювали пошук людиною найефективніших засобів підвищення свого професійно-кваліфікаційного рівня, розвиток соціально-економічної ініціативи, інтелектуальної та трудової незалежності.

Головною метою профорієнтаційної роботи є сприяння специфічними методами посиленню конкурентоспроможності педагога в освітньому просторі завдяки навчанню за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» зі спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки”  освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Крім того, важливими завданнями профорієнтації є інформування про особливості та переваги професії педагога взагалі і викладача вищого навчального закладу зокрема, про нові професійні можливості й кар’єрне зростання. Наголошується, що отримана освіта з даної спеціальності дозволяє обіймати посади асистента, викладача вищого навчального закладу, завідувача навчальної лабораторії, методиста вищої категорії, молодшого наукового співробітника.

Профорієнтаційна робота на кафедрі здійснюється з моменту її заснування. Серед заходів:

  • поширення інформації про діяльність кафедри, можливості магістрантів спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки”  освітньої програми «Педагогіка вищої школи»;
  • участь працівників кафедри у Днях відкритих дверей, ярмарках вакансій;
  • профорієнтаційна агітація у навчальних закладах міста та області;
  • розповсюдженням рекламних буклетів про спеціальність і кафедру та листів-запрошень на навчання.

До участі у профорієнтаційних заходах залучені всі викладачі кафедри, які надають відповіді на чисельні запитання зацікавлених щодо особливостей навчання на факультеті з підготовки освітян, зокрема викладачів вищих навчальних закладів.

З метою профорієнтаційної роботи щодо набору до магістратури відбуваються зустрічі з бакалаврами та співробітниками медичних і фармацевтичних ЗВО – щорічно більш 50. Загалом охоплено 74 ЗВО України ІІ-ІV рівня.

Print Friendly, PDF & Email