Підвищення кваліфікації викладачів

ОГОЛОШЕННЯ

ШАНОВНІ ВИКЛАДАЧІ!

У зв’язку із розпорядженням № 6 – ІПК від 11 березня 2020р.
«ПРО ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ В ІПКСФ»
цикл підвищення кваліфікації «Основи психолого-педагогічної підготовки» в період
з 17.03.2020р. по 10.04.2020р. буде проводитись у дистанційній формі на сайті http://postgrade.nuph.edu.ua/

Контактна інформація стосовно регістрації на курсі:

Куратор, ас. Мосенцева
Світлана Миколаївна
066-007-71-28 mosenceva.1978@gmail.com
Відповідальний за дистанційне навчання, ст.викл.,Фесенко Володимир Юрійович 066-367-55-85 fesenkowl@gmail.com

Ел. адреса кафедри педагогіки та психології

pedagogika@nuph.edu.ua

 

Контактна інформація щодо навчання на курсі:

Професорсько-викладацький склад кафедри Телефон Електронна адреса
Зав.кафедри,
проф. Кайдалова Лідія Григорівна
099-023-94-43 lkaidalova@ukr.net
Зауч, доц. Шварп Наталія Вікторівна 066-335-91-52 surgay66@gmail.com
Методист, доц. Сабатовська-Фролкіна Інна Сергіївна 066-143-45-95 sabinna@ukr.net
Проф. Ткачов Сергій Іванович tkachsi2015@ukr.net
Доц. Романовська Олена Олександрівна elena_mail2004@ukr.net
Доц. Пляка Любов Володимирівна luybonka@ukr.net
Доц. Єрьоменко Ольга Анатолівна mishola@ukr.net
Доц. Калашнікова Любов Миколаївна kalashnikova1957@gmail.com
Викл. Науменко Наталія Вікторівна naumenkonv.77@gmail.com

Перебудова сучасної системи освіти неможлива без якісного підвищення рівня професійної компетентності, управлінських, психолого-педагогічних, методологічних знань викладачів, формування творчої педагогічної діяльності.

Підвищення кваліфікації викладачів передбачає отримання знань, формування компетентностей та професійно важливих і особистісних якостей, дозволяє викладачам організовувати полілогічну взаємодію, посилює мотивацію до навчання та пізнавальної діяльності, розвиває творче, самостійне мислення, реалізує індивідуальний підхід у педагогічній діяльності, надає можливість сприяти професійній адаптації, вирішує проблеми у сфері індивід – група.

Основний принцип роботи кафедри – органічне поєднання професійної освіти з психолого-педагогічною підготовкою.

Програма підготовки містить оволодіння найактуальнішими сучасними освітніми технологіями, що надають можливість вирішувати освітні завдання.

Навчальні плани та програми містять такі модулі:

  1. Управління вищою освітою.
  2. Педагогіка вищої школи.
  3. Психологія вищої школи.
  4. Сучасні освітні технології
  5. Педагогічна майстерність викладача.
  6. Стажування.

Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників забезпечується проведенням циклів підвищення кваліфікації (Ліцензія МОН України № 636486 від 19.06.2015 р.).

Тематика циклів підвищення кваліфікації викладачів  на 2020 рік: 

  Назва циклу Період
«Післядипломна психолого-педагогічна освіта науково-педагогічних працівників фармацевтичних та медичних ЗВО» (для завідувачів кафедр, професорів) 14.01. – 10.02.2020 р.
«Методика викладання у вищій школі»
(для доцентів та професорів)
17.02. – 13.03. 2020 р.
«Теорія і практика дистанційного навчання»
(для для старших викладачів, доцентів, професорів)
05.03. – 28.05.2020 р.
«Основи психолого-педагогічної підготовки»
(первинне підвищення для викладачів, асистентів, методистів)
17.03 – 10.04.2020 р.
«Лекторська майстерність викладача»
(для доцентів та професорів)
13.04. – 14.05.2020 р.
«Специфіка підготовки іноземних здобувачів вищої освіти» (для викладачів, старших викладачів, доцентів) 18.05. – 12.06.2020 р.
«Основи педагогічної майстерності» (для викладачів) 07.09. – 05.10.2020 р.
«Теорія і практика дистанційного навчання»
(для для старших викладачів, доцентів, професорів)
09.09.2020–09.12.2020
Сучасні технології навчання» (для старших викладачів, доцентів, професорів) Очно-дистанційно 06.10. – 05.11.2020 р.

 


Нормативно-правові документи про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників:

КОНКУРС

на кращу випускну роботу слухачів циклів підвищення кваліфікації

Рекомендації щодо оформлення лекцій-презентацій

Print Friendly, PDF & Email