Підвищення кваліфікації викладачів

Перебудова сучасної системи освіти неможлива без якісного підвищення рівня професійної компетентності, управлінських, психолого-педагогічних, методологічних знань викладачів, формування творчої педагогічної діяльності.

Підвищення кваліфікації викладачів передбачає отримання знань, формування компетентностей та професійно важливих і особистісних якостей, дозволяє викладачам організовувати полілогічну взаємодію, посилює мотивацію до навчання та пізнавальної діяльності, розвиває творче, самостійне мислення, реалізує індивідуальний підхід у педагогічній діяльності, надає можливість сприяти професійній адаптації, вирішує проблеми у сфері індивід – група.

Основний принцип роботи кафедри – органічне поєднання професійної освіти з психолого-педагогічною підготовкою.

Програма підготовки містить оволодіння найактуальнішими сучасними освітніми технологіями, що надають можливість вирішувати освітні завдання.

Навчальні плани та програми містять такі модулі:

  1. Управління вищою освітою.
  2. Педагогіка вищої школи.
  3. Психологія вищої школи.
  4. Сучасні освітні технології
  5. Педагогічна майстерність викладача.
  6. Стажування.

Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників забезпечується проведенням циклів підвищення кваліфікації (Ліцензія МОН України № 636486 від 19.06.2015 р.).

Тематика циклів підвищення кваліфікації викладачів  на 2020 рік: 

  Назва циклу Період
«Післядипломна психолого-педагогічна освіта науково-педагогічних працівників фармацевтичних та медичних ЗВО» (для завідувачів кафедр, професорів) 14.01. – 10.02.2020 р.
«Методика викладання у вищій школі»
(для доцентів та професорів)
17.02. – 13.03. 2020 р.
«Теорія і практика дистанційного навчання»
(для для старших викладачів, доцентів, професорів)
05.03. – 28.05.2020 р.
«Основи психолого-педагогічної підготовки»
(первинне підвищення для викладачів, асистентів, методистів)
17.03 – 10.04.2020 р.
«Лекторська майстерність викладача»
(для доцентів та професорів)
13.04. – 14.05.2020 р.
«Специфіка підготовки іноземних здобувачів вищої освіти» (для викладачів, старших викладачів, доцентів) 18.05. – 12.06.2020 р.
«Основи педагогічної майстерності» (для викладачів) 07.09. – 05.10.2020 р.
«Теорія і практика дистанційного навчання»
(для для старших викладачів, доцентів, професорів)
09.09.2020–09.12.2020
Сучасні технології навчання» (для старших викладачів, доцентів, професорів) Очно-дистанційно 06.10. – 05.11.2020 р.

 


Нормативно-правові документи про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників:

КОНКУРС

на кращу випускну роботу слухачів циклів підвищення кваліфікації

Рекомендації щодо оформлення лекцій-презентацій

Print Friendly, PDF & Email