Тематика выпускных работ

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

для слухачів циклу

«Стажування»

(11.01. – 25.12.2017)

 

Модуль: Управління вищою освітою

(проф. Кайдалова Л.Г., викл.Фесенко В.Ю.)

Нормативно-законодавча база щодо підготовки фахівців з вищою освітою

Професійна діяльність викладача ВНЗ

Модуль: Педагогіка вищої школи

(проф. Кайдалова Л.Г., доц. Калашнікова Л.М., доц. Сабатовська-Фролкіна І.С.)

Сутність навчально-виховного процесу

Форми організації навчання

Методи і засоби навчання

Сучасні педагогічні технології

Контроль, діагностування та оцінювання рівня навчальних досягнень студентів

Інноваційна діяльність викладача

Особистісно-орієнтована спрямованість навчальної діяльності

Психолого-педагогічні основи дистанційного навчання

Організація самостійної роботи студентів

Педагогічні умови успішного навчання

Модуль: Психологія вищої школи

(доц. Альохіна Н.В., доц. Шварп Н.В., доц. Пляка Л.В.)

Психологія навчальної діяльності

Психологія професійної діяльності викладача

Психологічні аспекти управлінської діяльності

Психологія здоров’я викладача

Методи дослідження психологічних феноменів у вищій школі

Психологічні особливості професійного становлення студентів

Стимулювання пізнавальної активності студентів

Сучасні психологічні технології спілкування

Конфлікт і засоби його подолання

Психологія лідерства у навчанні

Стрес та шляхи його подолання в професійній діяльності викладача

Модуль: Педагогічна майстерність викладача

(проф. Кайдалова Л.Г., доц. Лутаєва Т.В., ., доц. Сабатовська-Фролкіна І.С.)

Педагогічна культура викладача

Основи педагогічної комунікації

Психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи

Імідж викладача

Професійна компетентність викладача

Полікультурна компетентність викладача

Педагогічний такт

Самоосвіта і самовдосконалення викладача

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

для слухачів циклу

«Післядипломна психолого-педагогічна освіта науково-педагогічних працівників у фармацевтичних та медичних ВНЗ»

(17.01 – 15.02.2018)

 

Модуль: Управління вищою освітою

(проф. Кайдалова Л.Г., викл. Фесенко В.Ю.)

Якість медичної та фармацевтичної освіти

Підвищення кваліфікації викладачів

Критерії діяльності викладача ВНЗ

Менеджмент освіти

Модуль: Педагогіка вищої школи

(проф. Кайдалова Л.Г., доц. Калашнікова Л.М., доц. Лутаєва Т.В.,
доц. Сабатовська-Фролкіна І.С.)

Інноваційна діяльність викладача

Інтерактивні методи навчання

Сучасні педагогічні технології (на вибір: проблемне навчання, особистісно-орієнтоване навчання, дистанційне навчання та ін.)

Педагогічні умови успішного навчання

Модуль: Психологія вищої школи

(доц. Альохіна Н.В., доц. Пляка Л.В., доц. Шварп Н.В.)

Психологічні основи пізнавальних процесів

Активізація пізнавальної діяльності студентів під час лекції

Індивідуально-психологічні якості викладача

Психологічний аналіз управлінської діяльності викладача

Конфлікти в навчальній діяльності та шляхи їх подолання

Стрес та шляхи його подолання в професійній діяльності викладача

Особливості професійного спілкування. Бар’єри спілкування

Емоційне вигоряння у професійній діяльності викладача

«Я-концепція», педагогічна спрямованість та самомотивація викладача

Психологія спілкування та її особливості у вищій школі

Навчальна мотивація студентів, умови формування

Психологічні особливості формування професійних навичок та вмінь

Психологічне забезпечення ефективності упровадження сучасних педагогічних технологій

Формування творчої особистості у вищий школі

Модуль: Педагогічна майстерність викладача

(проф. Кайдалова Л.Г., доц. Сабатовська-Фролкіна І.С., доц. Шварп Н.В.)

Педагогічна культура викладача

Комунікативна компетентність викладача

Психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи

Педагогічна культура викладача

Основи педагогічної комунікації

Імідж викладача

Педагогічний такт

Професійна компетентність викладача

Полікультурна компетентність викладача

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

для слухачів циклу

«Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів»

(11.04 – 14.05.2018)

 

Модуль: Управління вищою освітою

(проф. Кайдалова Л.Г., викл.Фесенко В.Ю.)

Якість медичної та фармацевтичної освіти

Підвищення кваліфікації викладачів

Критерії діяльності викладача ВНЗ

Менеджмент освіти

Модуль: Педагогіка вищої школи

(проф. Кайдалова Л.Г., доц. Калашнікова Л.М., доц. Сабатовська-Фролкіна І.С.)

Інноваційна діяльність викладача

Актуальні проблеми педагогіки вищої школи

Активні методи навчання

Інтерактивні методи навчання

Сучасні форми навчання у вищій школі

Сучасні педагогічні технології (на вибір: проблемне навчання, особистісно-орієнтоване навчання, дистанційне навчання та ін.)

Організація самостійної роботи студентів

Дидактичні основи педагогічного контролю

Педагогічні умови успішного навчання

Модуль: Психологія вищої школи

(доц. Альохіна Н.В., доц. Пляка Л.В., доц. Шварп Н.В.)

Вища освіта та сучасні психологічні проблеми її розвитку

Методи дослідження психологічних феноменів у вищій школі

Активізація пізнавальної діяльності студентів під час лекції

Індивідуально-психологічні якості викладача

Конфлікти в навчальній діяльності та шляхи їх подолання

Стрес та шляхи його подолання в професійній діяльності викладача

Особливості професійного спілкування. Бар’єри спілкування

Емоційне вигоряння у професійній діяльності викладача

«Я-концепція», педагогічна спрямованість та самомотивація викладача

Психологія спілкування та її особливості у вищій школі

Модуль: Педагогічна майстерність викладача

(проф. Кайдалова Л.Г., доц. Сабатовська-Фролкіна І.С., доц. Шварп Н.В.)

Педагогічна культура викладача

Комунікативна компетентність викладача

Психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи

Імідж викладача

Професійна компетентність викладача

Полікультурна компетентність викладача

Педагогічний такт

Print Friendly, PDF & Email