ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

для слухачів циклу

«Стажування»

(11.01. – 24.12.2018)

 

Модуль: Управління вищою освітою

(проф. Кайдалова Л.Г., викл.Фесенко В.Ю.)

Нормативно-законодавча база щодо підготовки фахівців з вищою освітою

Професійна діяльність викладача ВНЗ

Модуль: Педагогіка вищої школи

(проф. Кайдалова Л.Г., доц. Калашнікова Л.М., доц. Сабатовська-Фролкіна І.С.)

Сутність навчально-виховного процесу

Форми організації навчання

Методи і засоби навчання

Сучасні педагогічні технології

Контроль, діагностування та оцінювання рівня навчальних досягнень студентів

Інноваційна діяльність викладача

Особистісно-орієнтована спрямованість навчальної діяльності

Психолого-педагогічні основи дистанційного навчання

Організація самостійної роботи студентів

Педагогічні умови успішного навчання

Модуль: Психологія вищої школи

(доц. Альохіна Н.В., доц. Шварп Н.В., доц. Пляка Л.В.)

Психологія навчальної діяльності

Психологія професійної діяльності викладача

Психологічні аспекти управлінської діяльності

Психологія здоров’я викладача

Методи дослідження психологічних феноменів у вищій школі

Психологічні особливості професійного становлення студентів

Стимулювання пізнавальної активності студентів

Сучасні психологічні технології спілкування

Конфлікт і засоби його подолання

Психологія лідерства у навчанні

Стрес та шляхи його подолання в професійній діяльності викладача

Модуль: Педагогічна майстерність викладача

(проф. Кайдалова Л.Г., доц. Лутаєва Т.В., ., доц. Сабатовська-Фролкіна І.С.)

Педагогічна культура викладача

Основи педагогічної комунікації

Психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи

Імідж викладача

Професійна компетентність викладача

Полікультурна компетентність викладача

Педагогічний такт

Самоосвіта і самовдосконалення викладача

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ВИПУСКНИХ РОБІТ

для слухачів циклу

«Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів»

(11.04 – 14.05.2018)

 

Модуль: Управління вищою освітою

(проф. Кайдалова Л.Г., викл.Фесенко В.Ю.)

Якість медичної та фармацевтичної освіти

Підвищення кваліфікації викладачів

Критерії діяльності викладача ВНЗ

Менеджмент освіти

Модуль: Педагогіка вищої школи

(проф. Кайдалова Л.Г., доц. Калашнікова Л.М., доц. Сабатовська-Фролкіна І.С.)

Інноваційна діяльність викладача

Актуальні проблеми педагогіки вищої школи

Активні методи навчання

Інтерактивні методи навчання

Сучасні форми навчання у вищій школі

Сучасні педагогічні технології (на вибір: проблемне навчання, особистісно-орієнтоване навчання, дистанційне навчання та ін.)

Організація самостійної роботи студентів

Дидактичні основи педагогічного контролю

Педагогічні умови успішного навчання

Модуль: Психологія вищої школи

(доц. Альохіна Н.В., доц. Пляка Л.В., доц. Шварп Н.В.)

Вища освіта та сучасні психологічні проблеми її розвитку

Методи дослідження психологічних феноменів у вищій школі

Активізація пізнавальної діяльності студентів під час лекції

Індивідуально-психологічні якості викладача

Конфлікти в навчальній діяльності та шляхи їх подолання

Стрес та шляхи його подолання в професійній діяльності викладача

Особливості професійного спілкування. Бар’єри спілкування

Емоційне вигоряння у професійній діяльності викладача

«Я-концепція», педагогічна спрямованість та самомотивація викладача

Психологія спілкування та її особливості у вищій школі

Модуль: Педагогічна майстерність викладача

(проф. Кайдалова Л.Г., доц. Сабатовська-Фролкіна І.С., доц. Шварп Н.В.)

Педагогічна культура викладача

Комунікативна компетентність викладача

Психолого-педагогічні вимоги до викладача вищої школи

Імідж викладача

Професійна компетентність викладача

Полікультурна компетентність викладача

Педагогічний такт

Print Friendly, PDF & Email