Захист магістерських робіт зі спеціальності 011 «Науки про освіту» 2019

14-15 лютого 2019 р. на кафедрі педагогіки та психології відбувся захист магістерських робіт зі спеціальності 011 «Педагогіка вищої школи», освітньої програми «Педагогіка... Continue reading →

Відкриття нового циклу

13.02.2019 року відбулося відкриття нового циклу підвищення кваліфікації викладачів медичних та фармацевтичних спеціальностей “Методика викладання у вищій школі”. Підвищити кваліфікацію... Continue reading →

Закриття циклу

12.02.2019 року на кафедрі педагогіки та психології відбулося закриття циклу “Післядипломна психолого-педагогічна освіта науково-педагогічних працівників у фармацевтичних та медичних ВНЗ”

Нове видання кафедри

Вийшов з друку оновлений навчальний посібник “Психологія спілкування”. У посібнику викладено основи нормативного курсу  “Фізична культура та психофізіологічний тренінг”, розкрито... Continue reading →

Профорієнтаційна робота

01.02.2019 року викладачами кафедри Науменко Н.В. та Дрожик Л.В. було проведено профорієнтаційну зустріч із магістрантами 2 курсу спеціальності “Лабораторна діагностика”.

Нове видання кафедри

Вийшов з друку оновлений навчаль “Психологія спілкування”. Посібник призначений для здобувачів вищої освіти фармацевтичних спеціальностей, магістрів, інтернів, викладачів і працівників... Continue reading →

Акредитація освітньо-професійної програми «Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки»

З 4 по 6 грудня 2018 року на кафедрі педагогіки та психології триває робота комісії з акредитації спеціальності 011 «Освітні... Continue reading →

Навчальний процес магістрантів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки”

Навчальний процес магістрантів 2 курсу заочної форми навчання спеціальності 011 “Освітні, педагогічні науки”. Завідуюча каф., проф. Л.Г. Кайдалова – лекція з... Continue reading →

Опонування дисертації

30 жовтня 2018 р. професор Є.А. Зеленов виступив офіційним опонентом захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю... Continue reading →