Підвищення кваліфікації викладачів

Перебудова сучасної системи освіти неможлива без якісного підвищення рівня професійної компетентності, управлінських, психолого-педагогічних, методологічних знань викладачів, формування творчої педагогічної діяльності.

Підвищення кваліфікації викладачів передбачає отримання знань, формування компетентностей та професійно важливих і особистісних якостей, дозволяє викладачам організовувати полілогічну взаємодію, посилює мотивацію до навчання та пізнавальної діяльності, розвиває творче, самостійне мислення, реалізує індивідуальний підхід у педагогічній діяльності, надає можливість сприяти професійній адаптації, вирішує проблеми у сфері індивід – група.

Основний принцип роботи кафедри – органічне поєднання професійної освіти з психолого-педагогічною підготовкою.

Програма підготовки містить оволодіння найактуальнішими сучасними освітніми технологіями, що надають можливість вирішувати освітні завдання.

Навчальні плани та програми містять такі модулі:

  1. Управління вищою освітою.
  2. Педагогіка вищої школи.
  3. Психологія вищої школи.
  4. Сучасні освітні технології
  5. Педагогічна майстерність викладача.
  6. Стажування.

Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників забезпечується проведенням циклів підвищення кваліфікації (Ліцензія МОН України № 636486 від 19.06.2015 р.).

Тематика циклів підвищення кваліфікації викладачів  на 2018 рік:

НАЗВА ЦИКЛУ ДАТА ПРОВЕДЕННЯ
Стажування (переривчастий) 156 годин –

для асистентів, викладачів та старших викладачів

11.01-25.12.
Післядипломна психолого-педагогічна

освіта науково-педагогічних працівників в фармацевтичних та медичних ВНЗ”

17.01-15.02.
Методика викладання у вищій школі”

тренінгова програма для доцентів та професорів

16.02-19.03.
“Лекторська майстерність викладача”для

доцентів та професорів

01.03-12.04.
“Основи психолого-педагогічної підготовки викладачів”первинний для асистентів, викладачів та старших викладачів 11.04-14.05.
“Психологія управління персоналом” (для працівників відділів і підрозділів) 15.05-29.05
“Сучасні технології навчання”для старших викладачів, доцентів 04.09-03.10.
“Основи педагогічної майстерності”для

викладачів

02.10.-01.11.
Психологія професійної діяльності та особистості викладача ВНЗ”для асистентів, викладачів, старших викладачів та доцентів 03.11-02.12.
“Використання компютерних технологій у навчальному процесі”для викладачів, старших викладачів, доцентів 01.12-17.12.

 

 


Нормативно-правові документи про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників:

КОНКУРС

на кращу випускну роботу слухачів циклів підвищення кваліфікації

Рекомендації щодо оформлення лекцій-презентацій

Print Friendly