Навчальний процес заочної форми навчання

Магістранти заочної форми навчання спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» під час лекційних та семінарських занять з навчальних дисциплін «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні» (доц. Т.В. Лутаєва) та «Історія освіти та виховання» (ст.викл. В.Ю. Фесенко) на кафедрі педагогіки та психології НФаУ.

1

2

3

4

5

6

Print Friendly

Comments are closed.