XXIV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”

20 квітня 2017 р. на кафедрі педагогіки та психології НФаУ в рамках ХХІV Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів» було проведене засідання секції «Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ».

Представники СНТ, аспіранти, студенти  (20 осіб) опублікували англійською мовою результати своїх наукових досліджень у збірці тез доповідей конференції.

На секційному засіданні виступили: Шаповалова В. С. (з доповіддю «Peculiarities of higher school teachers’ value and semantic sphere»), Науменко Н. В. (з доповіддю «Role of the discussion methods in the formation of expert’s professional competence»), Дрожик Л. В. (з доповіддю «Group interaction as the form of activating students’ cognitive ativity»), Семенова І. В. (з доповіддю «The use of multimedia technology in teaching»), Хріпунова Т. (з доповіддю «Research of social-psychological climate in student group»), Павлова І. (з доповіддю «Implementation of informational and communication technologies in professional training of nurses»), Семенова Т. (з доповіддю «Multimedia a necessary element in the work of the teacher»), Донченко А. (з доповіддю «Specifics of the use of interactive teaching methods at the preparation of the future medical laborotary assistants»).

В атмосфері вільного, невимушеного обміну думками учасники секційного засідання висловилися за подальшу практико-орієнтовану спрямованість досліджень психолого-педагогічної тематики, розвиток у молоді стійкого інтересу до дослідницької роботи, встановлення контактів між колегами з метою збереження і розвитку єдиного науково-освітнього простору.

Під час підведення підсумків роботи секції «Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ» були оголошені прізвища студентів, виступи яких були визнані кращими:

Хріпунова Т. (перше місце)

Донченко А. (друге місце)

Науменко Н. (третє місце).

20170410_100016 P70420-150252 P70420-150320 P70420-150328 P70420-152630 P70420-160810 P70420-160854 P70420-160726

Print Friendly

Comments are closed.