22 травня 2015 р. викладачі кафедри педагогіки та психології НФаУ разом із магістрантами заочної форми навчання (спеціальність 8.18010021 «Педагогіка вищої школи»)

відвідали Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка для перегляду вистави «Антиґона у Нью-Йорку». Без приємних спогадів та хорошого... Continue reading →

19 травня 2015 р. завідувач кафедри педагогіки та психології НФаУ проф. Л. Г. Кайдалова та доц. Т. В. Лутаєва прийняли участь у роботі науково-практичного круглого столу «Кафедра в системі професійно-педагогічної підготовки фахівців»

У роботі круглого столу прийняли також участь представники кафедр педагогіки та психології ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, УІПА, ХДАФК, ХНУВС, ХНАДУ, ХНЕУ ім. С. Кузнеця,... Continue reading →

24 квітня 2015 р. співробітники кафедр педагогіки та психології, а також клінічної фармакології ІПКСФ НФаУ

взяли участь в озелененні та благоустрої території підрозділів (вул. Челюскінців, 3; аптека № 28). Завдяки спільній дружній роботі прилеглі клумби... Continue reading →

23 квітня 2015 р. на кафедрі педагогіки та психології НФаУ у рамках ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів “Актуальні питання створення нових лікарських засобів”

було проведене секційне засідання  “Психолого-педагогічні засади становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ”. Всього на секцію було подано 19 тез, з... Continue reading →

18 квітня 2015 р. викладачі кафедри педагогіки та психології НФаУ взяли участь у «Ярмарку спеціальностей НФаУ – 2015»

Під час заходу забезпечено: надання інформації щодо спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» (бесіди, відеоролик, індивідуальні консультації); розповсюдження рекламних матеріалів спеціальності... Continue reading →

15 квітня 2015 р. колективом кафедри педагогіки та психології НФаУ (проф. Л. Г. Кайдалова, доц. Н. Б. Щокіна) на базі кафедри фармакотерапії НФаУ було проведено профорієнтаційну роботу

зі спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи», у результаті чого 4 викладачі  виявили бажання навчатися за цією спеціальністю.

15 квітня 2015 р. кафедра педагогіки та психології НФаУ (проф. Л. Г. Кайдалова, доц. Н. Б. Щокіна) з метою підвищення якості лекційного викладання провела на базі кафедри фармакотерапії НФаУ семінар-тренінг «Як читати лекцію у вищому навчальному закладі в умовах сьогодення»

У ході семінару-тренінгу  викладачі обговорили актуальні проблеми лекційного викладання, методику проведення різних видів лекції, вимоги до мультимедійної презентації та відпрацювали... Continue reading →

14 квітня 2015 р. доц. кафедри педагогіки та психології НФаУ А. І. Комишан, вик. О. О. Прохорова та ас. С. М. Мосенцева провели профорієнтаційну роботу

серед викладачів і студентів Харківського коледжу будівництва та архітектури зі спеціальності 8.18010021  “Педагогіка вищої школи”.