26 березня 2015 р. представники кафедри педагогіки та психології НФаУ організували й провели екскурсію до бібліотеки ім. В. Г. Короленка

для студентів, які навчаються за спеціальностями 8.1210007 «Лабораторна діагностика» та 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Студенти дізналися... Continue reading →

26-27 березня 2015 р. завідувач кафедри педагогіки та психології НФаУ проф. Л. Г. Кайдалова взяла участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції

“Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін” на базі Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Проф.... Continue reading →

26-27 березня 2015 р. завідувач кафедри педагогіки та психології НФаУ проф. Л. Г. Кайдалова

серед викладачів Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти провела профорієнтаційну роботу зі спеціальності 8.18010021  “Педагогіка вищої школи”.

13 лютого 2015 р. на кафедрі педагогіки та психології НФаУ відбувся захист магістерських робіт зі спеціальності 8.18010021 «Педагогіка вищої школи» студентів заочної форми навчання

Під головуванням завідувача кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди, док. пед. наук, проф.... Continue reading →

10 лютого 2015 р. представники кафедри педагогіки та психології НФаУ

організували відвідування студентами, які навчаються за спеціальностями 8.1210007 “Лабораторна діагностика”, галереї “Come in” для прослуховування лекції гендерної тематики (лектор –... Continue reading →

ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», секція «Психолого-педагогічні основи становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ», 23 квітня 2015 р.

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі секції «Психолого-педагогічні основи становлення майбутнього фахівця в сучасних ВНЗ», яка відбудеться в... Continue reading →

28 січня 2015 р. асистент кафедри педагогіки та психології НФаУ Шаповалова В. С. разом зі слухачами циклу «Дослідницька та психолого-педагогічна підготовка»

прийняли участь у тренінгу самопізнання та рефлексії «Пізнай себе», який був проведений за ініціативи психологічної служби у Національному фармацевтичному університеті.

21 січня 2014 р. на кафедрі педагогіки та психології НФаУ начальник науково-дослідної лабораторії з проблем заочного та дистанційного навчання співробітників ОВС Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доц. К. Л. Бугайчук провів семінар-тренінг «Сучасні технології навчання»

Метою семінару було підвищення  рівня володіння сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями у дистанційному навчанні. Особливу увагу відведено обговоренню проблем: створення дистанційних курсів;... Continue reading →